Header Ads

Hayatı Tehdit Eden Sorunların Çözümünde Biyolojinin Katkıları

Hayatı tehdit eden sorunların çözümünde biyolojinin katkıları nelerdir?
Hayatımıza sorun oluşturan faktörleri biyolojiyle aşmak için neler yapılmalıdır. İşte cevabı;
 • Deniz, göl ve diğer sularımızın kirlenmemesi için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.
 • Orman ve meraların bilinçsizcekullanmasını ve erozyonu engellemek amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.
 • İnsanların kullandığı gazların sebebiyet verdiği küresel ısınma ve sera etkisinin azaltılması için çözümler üretilmelidir.
 • Canlı türlerinin nesillerinin tükenmesi ile birlikte canlı çeşidinin azalması ve  doğal dengenin sağlanması amacıyla çalışmalar başlatılmalıdır.
 • Nüfus artışı ve çarpık kentleşmeden dolayı doğal kaynakların israf edilmesi engellenmelidir.
 •  Akraba evliliklerinden doğan ve diğer bazı kalıtımsal hastalıklarının oluşmaması içinçalışmalar yapmalıdır.
 • Biyolojik zenginliğimizi artıran kültür bitkilerinin ve ıslah çalışmalarının verimlı yönde ilerlemesini sağlamaktır.
 • Sosyal yapının bozulmasını sağlayan, erozyon ve çevre kirliliğini artıran göçleri engellemektir.
 • İlaçların yan etkilerini önlemek amacıyla, Rekombinant Dna tekniği ile bakterilerin insülin, büyüme hormonu ve interferon üretmeleri sağlanmıştır.
 • Çocukların, yaşlıların ve vücut direnci düşük kimselerin ani mevsim değişikliklerinden daha az etkilenmeleri amacıyla grip aşısı bulunmuştur.
 • Çoğalmış bakteri, alg, mantar, endüstriyel ve evsel atıkların içerisinde bulunan uranyum, civa, bakır, kobalt gibi maddelerin sosyal yaşamı etkilemeden ortadan kaldırılmasını sağlar.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.